Elektrownia biogazowa

Planowana przez Naszą Spółkę elektrownia do napędzania bloku energetycznego wykorzystywać będzie metan, który jest głównym składnikiem, powstałego w procesie fermentacji metanowej, biogazu.

Technologia i środowisko

Koncepcja technologiczna tej inwestycji opiera się na znanej i stosowanej już szeroko w Europie (Niemcy, Austria, Holandia) technologii NaWaRo, co znaczy „źródła odnawialne”.

Regulacje prawne

Zakres prawny działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej reguluje Ustawa Prawo Energetyczne. Zgodnie z art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Wzór na konkurencję

Tytuł: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego z dn. 04.12.2015 r.

Opis: Firma Wikana Bioenergia Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku postępowania ofertowego, które zakończyło się w dniu 14.12.2015 r.,  na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła firma Agencja Reklamowa Cumulus z Lublina.

 

 

Tytuł:    Ogłoszenie zapytania ofertowego z dn. 04.12.2015r.

  Opis:     Wikana Bioenergia Sp. z o.o. przygotowując się do przedsięwzięcia projektowego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu wzorniczego i opracowanie strategii wzorniczej rozumianej jako raport z przeprowadzonego audytu wzorniczego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.
 
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
 
 
Copyright © 2010 Bioenergia Polska
Wszelkie prawa zastrzezone / All rights reserved