Elektrownia biogazowa

Planowana przez Naszą Spółkę elektrownia do napędzania bloku energetycznego wykorzystywać będzie metan, który jest głównym składnikiem, powstałego w procesie fermentacji metanowej, biogazu.

Technologia i środowisko

Koncepcja technologiczna tej inwestycji opiera się na znanej i stosowanej już szeroko w Europie (Niemcy, Austria, Holandia) technologii NaWaRo, co znaczy „źródła odnawialne”.

Regulacje prawne

Zakres prawny działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej reguluje Ustawa Prawo Energetyczne. Zgodnie z art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

OPRACOWANIA INNOWACYJNEGO NAWOZU WYTWARZANEGO Z WYKORZYSTANIEM POFERMENTU

POIG.01.04.00-06-119/12

 

Oś priorytetowa: 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie: 1.4. Wsparcie projektów celowych

Całkowity koszt kwalifikowany projektu:

A) na badania przemysłowe: 7 858 248,00 PLN

B) na badania rozwojowe: 1 106 828,00 PLN

WIKANA BIOENERGIA SP. Z O.O
UL. CISOWA 11, 20-703 LUBLIN
TEL. 081 444 64 80, INFO@WIKANA.PL

 

Copyright © 2010 Bioenergia Polska
Wszelkie prawa zastrzezone / All rights reserved