Elektrownia biogazowa

Planowana przez Naszą Spółkę elektrownia do napędzania bloku energetycznego wykorzystywać będzie metan, który jest głównym składnikiem, powstałego w procesie fermentacji metanowej, biogazu.

Technologia i środowisko

Koncepcja technologiczna tej inwestycji opiera się na znanej i stosowanej już szeroko w Europie (Niemcy, Austria, Holandia) technologii NaWaRo, co znaczy „źródła odnawialne”.

Regulacje prawne

Zakres prawny działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej reguluje Ustawa Prawo Energetyczne. Zgodnie z art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

BUDOWA ELEKTROWNI BIOGAZOWEJ DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJW SKOJARZENIU Z CIEPŁEM W SIEDLISZCZKACH

POIS.09.04.00-00-084/10-00

Oś priorytetowa: 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie: 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

Całkowity koszt projektu: 20 081 980,52 PLN

a) Koszty kwalifikowane projektu: 15 919 654,32 PLN

b) Wysokość dotacji: 7 877 044,96 PLN

Poziom dofinansowania : 49,48 %

WIKANA BIOENERGIA SP. Z O.O
UL. CISOWA 11, 20-703 LUBLIN
TEL. 081 444 64 80, INFO@WIKANA.PL

 

Copyright © 2010 Bioenergia Polska
Wszelkie prawa zastrzezone / All rights reserved